Kam až sahá historie golfu

Jak už to tak bývá, vše dobré od Starých Římanů a ani v golfu tomu není jinak. Ano, je pravdou, že se nejednalo o klasickou podobu golfu, ale hra zvaná „paganika“ golf rozhodně připomínala. Římané se tehdy za pomocí holí a různě tvarovaných dřev pokoušeli trefit míček, avšak u hry jim chyběly jamky, které jsou v golfu naprosto nezbytné.

Další pokusy o golfovou hru se ujaly až mezi skotskými pastevci, kteří odpalovali vše, co na zemi naši – kameny, různé pohozené předměty atp. Tyto předměty se snažili dostat až do jamky, kterou si mezi dunami v písku dopředu připravili. Zde již opravdu můžeme hovořit o prazákladech golfu.

 

Středověk a Marie Stuartovna

Dle historiků se dá golf, jako sport, datovat teprve od 15. století. Jeho kolébkou je skotské město St. Andrews. Záliba v této hře vedla dokonce k několika zákazům hry golfu od samotného krále. Golf se totiž stal tak oblíbeným, že jej vojáci často hrávali místo výkonu své služby.

Teprve v 16. století pronikl golf do vyšších kruhů a zakořenil tam tak pevně, že jeho největší podporovatelka té doby, Marie Stuartovna, golf posunula až za hranice Anglie, do své rodné země Francie.

historie-teloObraz Marie Stuartovny

Základy pravidel

O té doby uplynulo mnoho let a pokusů, jak dát golfu jasnou formu hry a pravidla. V Roce 1774 vydala asociace The Gentlement Golfers of Leith první pravidla golfu a golf se tak stal opravdovým sportem. Asociace The Gentlement Golfers of Leith později změnila svůj název na Honourable Company of Edinburgh Golfers, a tak byl založen první golfový klub na světe.

Po roce 1764, kdy se hřiště v St. Andrews stalo 18. jamkovým, místo původní 22, byla také asociace St. Andrews Society of Golfers přejmenována na doposud světově známý golfový klub St. Andrews Society of Golfers. Pravidla, která postupně vznikala na půdě tohoto golfového klubu, jsou v golfu platná dodnes.

 

Přelom v 19. století

19. století se stalo přímo přelomovým pro celý golfový svět. Pokrok vědy a techniky umožnil továrenskou výrobu golfových holí a golfového vybavení. V době industrializace postupně zanikaly malé dílny, kde se hole vyráběly ručně ze dřeva.

Dřevěné hole byly nahrazeny holemi železnými a tím také značně klesala cena golfového vybavení. Mohly si ji tedy dovolit také lidé z vyšší a nižší střední třídy. Jedinou výjimkou bylo Skotsko, kde golf vždy patřil k velmi oblíbeným sportům a ovládal jej téměř každý.

Na druhé straně v Anglii patřil golf pouze k bohatým vrstvám společnosti a byl považován především za gentlemanský sport. Na základě tohoto myšlení pak vznikaly gentlemanské spolky a golfové kluby, které vypovídaly o vyšším postavení jejich členů. V takovémto pojetí se golf rozšířil také do Spojených Států, později do Indie či Austrálie.

 

První národní turnaj

V roce 1860 se konal první národní turnaj British Open Champion Ship, který položil základ všech mistrovství. V nadnárodním měřítku se v roce 1893 konal Amatérský golfový šampionát Dálného Východu a Indie. Amerika vzala tuto skutečnost za své a v roce 1895 uspořádala národní mistrovství nazvané US Open. V roce 1916 pak vniklo Professional Golfers’ Association, u nás dobře známé pod zkratkou PGA.

Až počátkem 20. století se začínají objevovat hráči, kteří se golfem chtějí živit. Golf za také začal vyučovat a to vše vedlo k neuvěřitelnému rozmachu a popularizaci golfu v USA.