Plánované změny pravidel golfu platné od ledna 2019

Nová pravidla vstoupí v platnost 1. ledna 2019. A mělo by se jednat skutečně o revoluční změny!

Hlavní plánované změny

Hráč nechtěně pohne míčkem při jeho hledání
Dříve: 1 trestná rána
Nově: bez trestu

Hráč nechtěně pohne míčkem nebo markovátkem na greenu
Dříve: 1 trestná rána (s výjimkami)
Nově: bez trestu

Norma pro rozhodnutí, zda hráč způsobil pohyb míčku
Dříve: hráč byl ve většině případů shledán vinným za pohyb míčku
Nově: hráč bude potrestán pouze v případě, že je naprosto zřejmé, že  míčkem pohnul (minimálně na 95%)

Hráčův pohybující se míček náhodně trefí spoluhráče, jeho caddyho, osobu manipulující s praporkovou tyčí nebo samotnou praporkovou tyč
Dříve: 1 trestná rána
Nově: bez trestu

Kde se dropuje míček
Dříve: dropuje se na k tomu určeném místě, nebo na původním místě, nebo co nejblíže původnímu místu či v přímce (jamka, dané místo, ne blíže jamce)
Nově: dropuje se na k tomu přesně definovaném místě

Kde se musí dropnutý míček zastavit
Dříve: míček musí být znovu dropován, pokud se dokutálí na jedno z devíti specifikovaných míst (Pravidlo 20-2c), stejně jako pokud se odkutálí dál, než na dvě délky hole
Nově: míček se musí zastavit v místě úlevy, nebo musí být znovu dropován

Místo úlevy, kde musí být míček dropován a zahrán
Dříve: měřeno délkou jedné nebo dvou holí (hůl podle hráčova výběru)
Nově: místo úlevy je vytyčeno pevně danou vzdáleností 20 nebo 80 palců (cca 0,5 metru nebo 2 metry) z daného bodu nebo z dané přímky (k měření bude sloužit speciální značka na shaftu hole)

Z jaké výšky dropovat míček
Dříve: stát vzpřímeně a držet míček ve výšce ramen na délku paže
Nově: jediný požadavek je, aby hráč držel míček nad zemí, aniž by se míček čehokoliv dotýkal, a nechal ho padat tak, aby letěl vzduchem, než se na zemi zastaví. Aby se zabránilo pochybnostem, doporučuje se, aby byl míček dropován minimálně jeden palec (2,54 centimetru) nad zemí

Čas na hledání míčku
Dříve: míček se považuje za ztracený, pokud není nalezen do pět minut
Nově: míček se považuje za ztracený, pokud se nenajde do tří minut

Nahrazení míčku
Dříve: hráč musí použít původní míček, pokud přijímá úlevu. Výměna míčku je přípustná pouze v případě, že hráč přijímá úlevu spojenou s trestem
Nově: hráč může míček vyměnit vždy, když přijímá úlevu

Umístění míčku na greenu na původní místo poté, co se pohnul, když už byl dříve zvednutý a zpět umístěný
Dříve: míček je umístěn zpět na své místo pouze v případě, že hráč nebo vnější vliv způsobí jeho pohyb. V opačném případě se míček hraje z nového místa
Nově: míček se musí vždy vrátit na své původní místo a to i v případě, že byl jeho pohyb způsobený větrem nebo jinou nejasnou příčinou

Náprava škod na greenu
Dříve: hráč může opravit pouze stopy po dopadu míčku nebo stopy po předchozích umístěních jamky
Nově: hráč může na greenu opravit téměř všechny škody včetně stop od spiků nebo od zvěře (nikoliv však přírodní nedokonalosti)

Hráč se dotkne dráhy puttu nebo se dotkne greenu ve směru k jamce
Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)
Nově: bez trestu, pokud tím nedojde ke zlepšení podmínek pro hráčův putt

Puttování s neobsluhovanou praporkovou tyčí ponechanou v jamce
Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka) v případě, že byl míček hrán z greenu a trefil praporkovou tyč v jamce
Nově: bez trestu, pokud míček zahraný z greenu (nebo odkudkoliv) zasáhne praporkovou tyč ponechanou v jamce

Místa, které je možné označit tak, že si na nich hráč může vzít úlevu s jednou trestnou ranou
Dříve: bylo možné pouze v rámci vodních překážek
Nově: červené nebo žluté kolíky („vody“) je možné využít i v oblastech, jako jsou kameny, džungle, poušť apod.

Hráč se dotkne země rukou nebo holí, nebo založí hůl v oblasti, kde hrozí trest
Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)
Nově: bez trestu

Označení vodní překážky (upřednostnění podélné/červené vodní překážky)
Dříve: Všechny vodní překážky mohou být označeny jak červenou (podélné), tak žlutou (příčné) barvou, pokud je to jen trochu možné a hráči mají kde za vodou dropovat (v případě žluté)
Nově: Komise by měly upřednostňovat označení vody červenými kolíky, stále ale bude možné umístit na hřiště žluté

Vyloučení možnosti dropovat na protější straně vodní překážky u podélné (červené) vodní překážky
Dříve: Hráči měli v případě podélné (červené) vodní překážky vždy možnost vzít si úlevu na protější straně překážky
Nově: Hráči už nebudou mít možnost vzít si v případě podélné (červené) vodní překážky úlevu na protější straně překážky od místa, kde míček naposledy překročil hranici vodní překážky. Výjimku může učinit místní pravidlo, které to povolí

Hráč pohne nebo se dotkne volného přírodního předmětu v bunkeru, když je v něm jeho míček
Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)
Nově: bez trestu

Hráč se dotkne svou holí nebo rukou písku v bunkeru, pokud je v něm jeho míček
Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)
Nově: bez trestu až na dvě výjimky – 1) hráč se dotkne holí nebo rukou písku, aby zjistil podmínky v bunkeru, 2) dotkne se holí prostoru za míčkem a před míčkem v případě cvičného švihu nebo při nápřahu k ráně

Použití poškozené hole
Dříve: hráč může použít poničenou hůl pouze v případě, že se to stalo při standardní hře
Nově: hráč může pokračovat ve hře s poškozenou holí, kterou poničil třeba i ve vzteku

Používání měřících zařízení
Dříve: měřící zařízení jsou zakázána, pokud místní pravidlo neumožní jejich používání
Nově: měřící zařízení jsou povolena, pokud je místní pravidla nezakážou

Caddy stojící za hráčem, pomáhající mu zaměřit cíl
Dříve: caddy může stát za hráčem, když se připravuje k ráně a zaujal postoj k míčku. Musí ale ustoupit před samotnou ranou, při které už za hráčem stát nesmí
Nově: caddy nesmí stát za hráčem, když zaujme postoj k míčku a přirpavuje se k ráně až do doby, než míček odpálí

Caddy zvedne hráčův míček a následně ho umístí zpět na green
Dříve: 1 trestná rána, pokud k tomu nebyl hráčem výslovně vyzván
Nově: caddy smí na greenu zvednou a následně umístit míček zpět na své místo bez hráčova výslovného vyzvání

Doporučení hrát míček v rychlejším tempu
Dříve: žádné doporučení
Nově: pokusit se odehrát míček do 40 vteřin nebo rychleji

Pořadí při hře (tzv. ready golf)
Dříve: bez trestu, ale pravidla jsou psaná tak, že je zakázáno hrát mimo pořadí, tedy měl by hrát nejprve ten, kdo je nejdále od jamky
Nově: bez trestu, ale je zde výzva k „ready golfu“, tedy hrát může hráč, který je jako první připraven ke své ráně, i když je blíže jamce

Alternativní forma hry na rány
Dříve: při standardní hře na rány je nutné dohrát každou jamku, netýká se pouze turnajů čistě ve formátu stableford
Nově: turnajovou komisí může být určené maximální skóre na jamce (double nebo triple bogey), po kterém je možné zvednou míček a jamku nedohrávat