Pravidla a jak hrát scramble

Golfový scramble – jedna ze základních týmových her. Má hned několik výhod:

  • Neklade důraz na výkon všech hráčů týmu.
  • Můžete riskovat.
  • Částečně odpouští chyby.

Obvykle se hraje ve 4 členných týmech. Můžete však hrát i jen se dvěma hráči v týmu. Mimo turnaj mohou hrát i 2 hráči v jednom týmu proti hřišti. Díky systému hry se příliš nehraje na handicap a hraje se na reálný počet ran + případné penalizace – tzv. brutto.

Jak vypadá systém hry Scramble

Každý hráč z týmu odpálí míček z týčka. Jakmile každý hráč najde svůj míček, tak vyberou jeden, který je v nejlepší pozici. Pozice nejlepšího míčku se označí. Ostatní míčky se posbírají. Poté opět všichni hráči hrají z pozice, kterou vybrali jako nejlepší. Tento proces se opakuje, dokud není míček jednoho z hráčů v jamce.

Kde správně umístit míček pro odpal

Posbírané míčky můžete umístit do vzdálenosti maximálně 1 délky hole od označené pozice. Platí zde ale jedno pravidlo. Míček nesmíte umístit blíže jamce, ani nijak jinak vylepšit jeho pozici. To znamená, že pokud je původní míček v bankru, musíte další míček umístit také v bankru, i kdyby ve vzdálenosti jedné hole byla fairway.

To stejné platí i pro green. Míček nemůžete položit na green, pokud nejlépe postavený míček nebyl na greenu.

Jak hrát golfový scramble
Všichni hráči hrají ze stejné pozice a vybírají nejlépe postavený míček pro další ránu.

Jaké je pořadí hráčů?

Pořadí hráčů záleží obvykle pouze na domluvě v týmu a není pevně dané. První hráč z týčka tak může hrát druhou ránu jako poslední, podle toho, jak se to zrovna hodí. Pro výběr pořadí existují různé strategie. Tady jsou některé z nich.

Strategie pro drive a dlouhé rány

Jako první hraje nejslabší hráč, následují ranaři a jako poslední pálí konzistentní hráči. Toto pořadí umožní hrát dlouhé agresivní odpaly bez stresu z pokažené rány. Konzistentní hráč případný zkažený odpal napraví.

Jako první může hrát také hráč, kterého rána byla označena jako nejlepší. Můžete se tak svézt na vlně dobrého pocitu z předchozí rány.

Mějte na paměti přednosti jednotlivých hráčů. Někdo je silný s driverem, jiný se železy, wedgemi a další třeba dobře patuje. Podle schopností pak určete pro jednotlivé rány pořadí od nejslabšího po nejsilnějšího hráče.

Tipy pro patování a krátkou hru

Nikdy, ale nikdy nevybírejte míček ležící v bunkeru. Jedině pokud tam skončily všechny míčky.

Myslete také na to, že míček ležící nejblíže jamky, nemusí být ten nejlepší. Zvažte věci jako je sklon greenu, překážky u přihrávky a celkovou náročnost další rány.

Nejslabší hráč by neměl patovat jako první. Raději nechte hrát někoho, kdo zvládne zahrát dobrý pat a v případě neúspěchu se můžete poučit a odhalit případné skryté breaky a lépe přečíst rychlost a směr greenu.

Pokud už jste dostali jeden míček na pouhé doťuknutí, hrajte zbylé míčky agresivně. S jistotou dohrání jamky při další ráně se vyplatí hrát na hraně rizika.

Pravidla golfové hry scramble
Při patování se vyplatí za určitých okolností riskovat.

Různé modifikace hry scramble

Scramble je velice zábavná golfová hra a dá se hrát už od 2 hráčů. Nediskriminuje slabší hráče, jelikož kdokoliv může zahrát dobrý úder a pomoci tak svému týmu. Umožňuje také hru na hraně rizika, pokud už víte, že máte jeden míček ve slušné pozici.

Bloodsome / Reverse Scramble – místo nejlépe postaveného míčku se hraje s tím nejhorším. Tahle verze není moc oblíbená, jelikož trvá poměrně dlouho.

Bramble / Shamble – scramble se hraje pouze při prvním úderu z týčka, další rány už hraje každý hráč ze své pozice.

Florida Scramble – hráč s nejlepším míčkem nehraje další kolo.

Las Vegas Scramble – Hod kostkou určí, který míček se bude hrát.

Miami Scramble – Hráč s nejlepším drivem nehraje, dokud jeho tým nedosáhne greenu.

Článek byl připraven ve spolupráci s Lukášem Hartmannem z Jamkoviště.cz