Tipy jak se vyhnout trestným ranám

Trestné golfové rány - jak se jim vyhnout

V dnešním článku vám ukážeme, jak si nezadělat na zbytečné problémy na hřišti. Tyto základní návyky dostanete rychle pod kůži. Rány navíc, které zahrajete, budou už jen dílem nepřesné mušky nebo náročností hřiště.

Osvojte si 6 návyků a vyhnete se zbytečné frustraci ze hry. Tipy, jak se vyhnout trestným ranám v golfu, využijí hlavně golfisté-začátečníci, ale i zkušení hráči si připomenou základy.

1. Před hrou – označte si svůj míček

Ač se to jeví jako malichernost, tak míček se opravdu vyplatí označit osobní značkou. V pravidlech je označení míče vedeno pouze jako doporučení. Nicméně vlastní míček bezpečně poznat.

Pokud nastane situace, že v roughu hledáte míček a najdete ho tam, kde by měl ležet, ale nejste si 100% jisti, že je to ten váš, máte smůlu. Nesmíte ho zahrát. Váš míč se považuje za ztracený.

Na označení opravdu stačí libovolný fix a značka, kterou poznáte. Je dobré míček označit z více stran.

2. Před hrou – Nastudujte místní pravidla

Pokud vyjdeme z předpokladu, že golfová pravidla by měl každý znát nebo je mít minimálně u sebe, tak na místní pravidla zapomíná drtivá většina hráčů.

Místní pravidla jsou na každém hřišti jiná. Někdy vás překvapí zákazem, který byste nepředpokládali, jindy vám naopak přijdou vhod jako pomůcka.

Jak se vyhnout trestným ranám v golfu
Pamatujte na to, že každé hřiště má svá vlastní pravidla!

3. Během hry – druhý míček

Tohle velmi specifické pravidlo 3-3, které se jmenuje „pochybnosti o postupu“, umožňuje hráčům dokončit jamku se dvěma míči.

Pokud má hráč ve hře na rány během hraní jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, může jamku beztrestně dohrát dvěma míči. Předtím, než v takové situaci hráč podnikne další kroky, musí hráč oznámit svému zapisovateli či spoluhráči svůj úmysl hrát dva míče a také to, který z míčů si přeje započítat, jestliže to pravidla dovolí.

Hráč musí nahlásit okolnosti případu soutěžnímu výboru před tím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

4. Během hry – nejbližší místo úlevy

Než se rozhodnete pro to, že úlevu využijte, dobře se rozhodněte, zda je to vůbec výhodné? Obecné doporučení je následující:

Míč nikdy nezvedejte, dokud nenajdete místo nejbližší úlevy a neověříte si, že odtud chcete opravdu hrát. Někdy totiž může být nejbližší místo úlevy ještě v horší pozici, než kde se nachází míček. Např. v hlubokém roughu nebo naopak na místě, kde je málo trávy.

Ne každá úleva v golfu vám 100 % pomůže.

5. Během hry – označování míče

Během golfu může nastat situace, že míček musíte zvednout. V určitých situacích musíte nejdříve označit polohu míče, jindy ne. Pokud si však nejste jisti, ve které situaci se právě nacházíte, pak neuděláte chybu, pokud polohu míče označíte pokaždé, když ho zvednete.

Co jsou trestné rány v golfu
Míček se vyplatí označit při každém zvednutí. Neuděláte tak nikdy chybu.

6. Patování – přemarkování míčku

Pokud vás na greenu soupeř požádá o přemarkování míčku, protože mu překáží v patu a vy jej následně zapomente vrátit na původní pozici a zahrajete pat, máte problém, přichází trest. Jak se mu vyhnout?

Zkuste změnit rutinu a najděte si nějaký paměťový háček, který vás upozorní na to, že máte markovátko na jiné pozici, než ze které máte hrát. Výborně se osvědčilo dát např. markovátko druhou stranou nahoru než normálně nebo si na jednu stranu markovátka rovnou nakreslit třeba vykřičník.

Hezkou hru!