Představujeme projekt: Se školou na golf

Co je projekt Se školou na golf

Česká golfová federace (ČGF) spustila na jaře roku 2014 nový dlouhodobý projekt. Jeho název je Se školou na golf a cílem je propagovat golf mimo golfové prostředí a celkově přinášet osvětu do řad negolfistů.

Projekt nemá za cíl vychovat špičkové profesionální hráče, ale chce děti zábavnou a hravou formou seznámit s golfem, aby vůbec získaly povědomí o tomto skvělém sportu. Cílem je tedy oslovit co nejširší veřejnost.

Tři etapy projektu

Projekt má tři etapy. Jednoduše označny jako A, B a C. Každá z těchto etap odpovídá věku a také dovednostem žáků. Celková výuka golfu je pak přizpůsobena prostředí, kde výuka probíhá.

1. etapa A

V této etapě se žáci seznamují zábavnou formou s vybavením a pomůckami pro golfisty. Golfové pomůcky jako hole a míčky byly pro první etapu speciálně vyvinuty. Nejde tedy o klasické golfové hole, nýbrž o pedagogické pomůcky.

Žáci si tak rychle mohou osvojit základní techniky úderů a přijít na to, že golf může být také velice zábavný sport. Tato etapa probíhá primárně ve školách – v tělocvičnách nebo na školních hřištích. Klíčové je zapojení dětí do projektu formou hry.

Se školou na golf golfové vybavení a pomůcky
Pro první etapu byly vyvinuty speciální pedagogické pomůcky. Archiv Se školou na golf

2. etapa B

Ve druhé etapě již dochází k užší spolupráci golfových škol s golfovými kluby. Cílem této etapy je zajistit postupný hladký přechod dětí od startovního vybavení ke standardnímu golfovému vybavení, které se používá na cvičných plochách a hřištích. Tato etapa se již odehrává primárně na golfových hřištích.

3. etapa C

Závěrečná etapa projektu už se hlavně zaměřuje na rozvoj osvojených dovedností v předešlých etapách a probíhá již pouze na tréninkových plochách a golfových hřištích.

Soutěže a turnaje pro žáky

Nesmíme zapomenout, že součástí projektu jsou také golfové soutěže a turnaje na regionální a celostátní úrovni.

Jeden z hlavních a dlouhodobých cílů ČGF je, aby se golf stal povinnou součástí osnov tělesné výchovy na českých školách a aby se šířilo povědomí, že golf je vhodný pro všechny věkové skupiny obyvatel.

Se školou na golf - golfové soutěže a turnaje pro děti
Součástí projektu je bohatý doprovodný program golfových soutěží a turnajů pro děti. Archiv Se školou na golf

Hlavní cíle projektu Se školou na golf

  • Propagace golfu jako sportu vhodného pro děti a mládež z různých sociálních skupin.
  • Seznámit žáky se základy golfových úderů, pravidly a etiketou golfu.
  • Pořádat regionální a celostátní soutěže a turnaje pro školní týmy a žáky a studenty.
  • Přivádět nové mladé hráče na česká golfová hřiště.
  • Rozšířit hráčskou a členskou základnu golfu v ČR.
  • Účinná prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže (drogové závislosti, kriminalita).

Se školou na golf je krásný projekt, který zaslouží pozornost široké golfové i negolfové veřejnosti. Pokud se vám projekt líbí a chcete je podpořit, budeme rádi, pokud jej budete sdílet mezi vaše golfové i negolfové přátele.

Více se dozvíte také na webových stránkách projektu Se školou na golf.

Logo projektu Se školou na golf
Logo projektu