Historie Golf Club Poděbrady

Golf Klub Poděbrady historie založení klubu

Golfový oddíl při TJ Slovan Poděbrady byl založen počátkem května 1961. Za předsednictví Jana Šperla ml. se činnost oddílu zprvu zaměřovala na propagaci golfového sportu a na vybudování členské základny.

První soutěže

První golfová soutěž byla uspořádána na prozatímně upravené části hřiště 24. dubna 1963. Mohla to být pouze soutěž o nejdelší drajv a zvítězil v ní hráč Tatranu Praha Mirek Vostárek výkonem 205,6 m.

Vlastní golfová sezóna byla zahájena v červnu 1966, kdy se soutěže v přihrávkách, drajvech a připojené střelbě na asfaltové holuby zúčastnili hráči z Prahy, představitelé města, ministerstva zahraničí a členové diplomatického sboru z Prahy. V roce 1993 došlo k osamostatnění oddílu, který pod názvem Golf Club Poděbrady převzal též do správy poděbradské golfové hřiště.

Ale zpět na začátek

Poděbrady přitahovaly golfové prospektory již od druhé poloviny třicátých let. Svými minerálními prameny a léčebnými ústavy se staly v oněch dobách vyhledávaným lázeňským městem. Přestože golfové vize třicátých let neměly daleko ke skutečnému projektu, čekalo hřiště na své zrození ještě tři desetiletí. Jako každé golfové hřiště, tedy i poděbradské, mělo svého objevitele.

Letecký pohled na Golf Club Poděbrady
Pohled z ptačí perspektivy na prostory hřiště Golf Club Poděbrady. Foto: Archiv Golf Club Poděbrady

Mužem, který v roce 1960 objevil prostory pro nové hřiště , byl Dr. PhMr. Karel Havelka. Jednání o výstavbě golfového hřiště byla zahájena v dubnu 1961. Již při prvních jednáních byl stanoven požadavek na vybudování reprezentativního golfového hřiště se soutěžními parametry při maximálním zachování rázu okolní krajiny. Po realizaci záměru byl poskytnut prostor ve výměře přibližně 100 ha.

Stavba hřiště

Dobrou spoluprací mezi prof. Ing. Dr. B. Wagnerem, Csc. (ochrana a modelování přírody) a Dr. PhMr. Karlem Havelkou (sportovně technický aspekt) byla nejprve vypracována studie a později projekt hřiště s 18-ti jamkami o celkové délce 7 220 m. Práce na samotném hřišti byly zahájeny dne 6. května 1962.

V průběhu stavby byly postupně zapojovány jamky do hry návazně za sebou, až r. 1969 byl dosažen okruh šesti jamek, které se daly plynule přehrát. V roce 1970 byly tyto jamky znormovány komisí sekce golfu. V roce 1974 byla dokončena celá hrací devítka. Údržba i další výstavba tehdy přešla z TS města Poděbrad na golfový oddíl.

Osamostatnění oddílu

Vzhledem k omezeným možnostem oddílu bylo rozhodnuto se zaměřit na trvalé zkvalitňování a dokončení 9-ti jamkového hřiště. V roce 1993 došlo k osamostatnění oddílu, který pod názvem Golf Club Poděbrady převzal též do správy poděbradské golfové hřiště.

Na pokračování výstavby dalších jamek si poděbradští museli počkat až do roku 1995, kdy byly zahájeny práce na výstavbě dalších devíti jamek.

Golf Club Poděbrady interiér klubu
Interiér Golf Clubu Poděbrady je právem považován za architektonický skvost

Současnost

V roce 2000 bylo dokončeno 18ti jamkové hřiště, driving reange, putting, chipping a zároveň bylo zázemí klubu přesunuto od břehu Labe do části areálu Českých radiokomunikací, který umožňoval další rozvoj zázemí pro golfové i jiné aktivity.

Byl vybudován dvoupodlažní indoor s 8 odpališti a kompletní zázemí se šatnami a toaletami, celoroční úschovna golfového vybavení. Počátkem roku 2003 byl dokončen kompletní závlahový systém a v současné době hřiště poskytuje nadprůměrné podmínky pro hru. V září 2003 bylo hřiště přenormováno na par 72. Ve stejném roce si klub pronajal celý areál.

Výstavba hlavní budovy, která je architektonickým skvostem, byla zahájena roku 1922 podle projektu pražského architekta B. Kozáka. Použitý rondokubistický styl, neboli obloučkový sloh, je ryze český styl, kde ostré hrany jehlanu jsou vystřídány koulí, válcem a půlválcem.

Jedná se o směr vzniklý ve 20. letech minulého století. Prostorná vstupní hala je zdobena malebným kazetovým stropem. Do dnešních dnů se dochovalo jen málo podobných staveb. V roce 2005 klub objekt kulturní památky spolu s dalšími nemovitostmi a řadou pozemků, na kterých se nachází golfové hřiště, odkoupil do svého vlastnictví.

Mapa hřiště Golf Club Poděbrady
Hřiště Golf Club Poděbrady jak jej známe dnes. Foto: Archiv Golf Club Poděbrady